วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ฝึกทักษะการวาดอวัยวะของใบหน้า

เราลองมาฝึกฝนการวาดอวัยวะส่วนต่างๆของใบหน้ากัน..!

ส่วนต่างๆของใบหน้าที่สำคัญซึ่งได้แก่ ดวงตา จมูก
ปาก และใบหู ต่างก็เป็นหลักและหัวใจที่สำคัญใน
การวาดใบหน้าคน

การวาดโครงสร้างใบหน้า ควรร่างเส้นแกนของใบหน้า
ก่อน คือ ต้องลากเส้นวงกลมแบ่งวงกลมด้วยเส้น A
แล้วลากเส้น B ตัด กับเส้น A ผ่ากลางวงกลมเป็นเส้นแกน
( คล้ายๆเครื่องหมายบวก + )

แบ่งเส้นแกนออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

- ส่วนที่ 1 กำหนดส่วนศรีษะถึงคิ้ว
- ส่วนที่ 2 กำหนดเป็นส่วนคิ้วถึงปลายจมูก
- ส่วนที่ 3 แบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกัน
คือ ส่วนที่ 3.1 กำหนดเป็นปลายจมูกถึงริมฝีปาก
ส่วนที่ 3.2 กำหนดเป็นริมฝีปากถึงปลายคาง แล้วลากเส้นรอบนอกแล้ว
เก็บรายละเอียดของน้ำหนักแสงเงาให้ถูกต้องคะ

- ลักษณะเด่นในการวาดดวงตา
ควรมีความแวววาวของดวงตาและความใสทำให้เกิดชีวิตชีวา

ภาพตัวอย่างการวาดดวงตา

- ลักษณะการวาดปาก
เด่นควรเป็นที่ความมันวาวของปากและริ้วรอยของริมฝีปากภาพตัวอย่างของปาก- ลักษณะการวาดใบหู
ควรมีความโค้งเว้าที่สมสัดส่วนและความตื้นลึกของร่องหูไม่ดูแบนจนเกินไป
ภาพตัวอย่างของใบหู- ลักษณะเด่นของการวาดจมูก
ต้องมีความคมสันและมีปีกของจมูกกางออกไม่เหมือนกันของแต่ละคน

- ต้องมีส่วนเว้วส่วนโค้งสูงต่ำของ
สันจมูก
- มีปีกของจมูกที่ไล่ระดับลงมา
- ความมันวาวของส่วนที่โดนแสง
มากจนถึงเงาตก กระทบของ
ส่วนด้านล่าง


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น