วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

  แสง - เงา บนวัตถุและพื้นระนาบ
มาเรียนรู้เรื่องของ แสง และเงา กันบ้างเพื่อน้องๆจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในผลงานของตัวเองได้
   


เริ่มต้นด้วยการวาดรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต (ในตัวอย่างที่1)
เมื่อน้องทุกคนวาดเสร็จแล้วก็ให้ใช้เส้นต่างๆที่เคยได้ฝึกทดลองทำ
ในก่อนหน้านี้มาบ้างแล้ว..ให้นำมาประยุกต์เติมตา จมูก ปาก และลวดลาย
ตามความสวยงาม (ตามตัวอย่างที่2) ที่อยู่ด้านบน 


จากนั้นให้กำหนดทิศทางแสง โดยให้คิดว่าพระอาทิตย์อยู่ทาง
ด้านซ้ายมือดังนั้นเงาตกกระทบ ควรจะตกไปทางด้านขวามือ 
(ตามตัวอย่างที่3) 


เมื่อกำหนดทิศทางแสง เงา ได้แล้วก็ลงมือระบายสี
ที่ตัววัตถุหลัก โดยใช้สีไม้หรือสี oil pastel ระบายไล่น้ำหลักแสงเงาโดยใช้
สีอ่อนอยู่ทางด้านซ้ายมือ และจึงค่อยไล่สีกลางมาตรงบริเวณส่วนกลาง
ของวัตถุ สุดท้ายไล่ระดับสีเข้ม ทางด้านซ้ายมือ (ตามตัวอย่างที่4)
น้องๆลองกำหนดทิศทางของแสงทางด้านอื่นๆดูบ้างก็ได้นะ.
เพื่อความหลากหลายและความเข้าใจเรื่องของแสง เงา มากขึ้น..!


วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

สร้างการ์ตูนช่องได้อย่างสนุกสนาน.!

  

"  ลายเส้นและรูปทรงอย่างง่ายๆ
สร้างการ์ตูนช่องได้อย่างสนุกสนาน"


              คราวที่แล้วทดลองสร้างรูปทรงง่ายๆด้วยลายเส้นให้เกิด
อารมณ์และอิริยาบท กันไปบ้างแล้ว..ครั้งนี้เรามาทดลองการสร้าง
การ์ตูนช่องกันบ้างไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่น้องๆคิดเลยค่ะ

           ก่อนที่จะวาด..ให้น้องๆคิดก่อนว่า จะนำรูปทรงเรขาคณิตใด
มาสร้างเป็นตัวเอกในการสร้างเรื่องราวน้องๆคงจำกันได้นะค่ะกับรูป
ทรงกลม สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม เรามาลองนำรูปทรงเรขาคณิตทั้ง
สามชนิดนี้มาสร้างการ์ตูนช่างกันค่ะแต่ก่อนอื่นน้องๆจะต้องคิดก่อน
ว่าจะสร้างเรื่องอะไรและ My Story เป็นอย่างไรพยายามคิดเรื่องที่
ง่ายและสนุกๆนะค่ะ เช่น เรื่อง " เจ้าวงกลมจอมซน " เรื่องมีอยู่ว่าเช้า
วันหนึ่งในอากาศที่แจ่มใส เจ้าวงกลมกำลังฝึกกระโดดโลดเต้น ด้วย
ความดีใจเป็นอย่างมากที่ตัวเองกระโดดได้แล้วจนไม่ทันเห็ฯผนังห้อง
เจ้าวงกลมกระโดดไปกระแทกกับผนังห้อง จนตกลงมาหัวหมุนตา
 ลายในที่สุด ...


             เมื่อน้องๆสร้างเรื่องได้แล้ว ก็นำรูปทรงกลม และเส้นอย่างง่าย
 มาสร้างเป็นการ์ตูน 4 ช่องกันนะค่ะ     สร้างช่องมา 4 ช่องในช่องแรกให้น้องๆนำเส้นตรงแนวนอนมาสร้าง
เส้นแบ่งพื้นดินท้องฟ้าแล้วจึงวาดวงกลมให้พอดีกับเส้นพื้นและวาดรูป
ทรงกลมอีกรูปให้อยู่เกือบถึงเส้นขอบช่องจากนั้นก็นำเส้นตรง, เส้นค้ง
มาสร้างสีหน้าอารมณ์และอิริยาบถการเคลื่อนไหว ( ตามภาพตัวอย่าง
ที่ 1 )  ช่องต่อมาให้น้องๆวาดรูปทรงกลมให้อยู่เหนือเส้นพื้นขึ้นมามาก
กว่าเดิมและใช้เส้นต่างๆมาสร้างสีหน้าอารมณ์และอิริยาบถให้เหมือน
กับว่าเจ้าวงกลมกำลังตกลงมาจากข้างบน ( ตามภาพตัวอย่างที่ 2 )        ช่องที่สาม    ให้วาดรูปทรงกลมเหนือขึ้นไปจากเส้นพื้นแต่อยู่ทาง
ด้านขวาของช่อง แล้วใช้เส้นต่างๆมาสร้างการเคลื่อนไหว ( ตามภาพ
ตัวอย่างที่ 3 )   ส่วนช่องสุดท้ายให้วาดรูปทรงกลมเหนือขึ้นไปจากเส้น
พื้นแต่อยู่ทางด้านขวา ของช่อง        แล้วจึงใช้เส้นต่างๆมาสร้างสีหน้า
อารมณ์ให้กับเจ้าวงกลมเพิ่มเติม ( ตามภาพตัวอย่างที่ 4 )


               แค่นี้น้องๆก็ได้การ์ตูนช่องแล้ว..!

และเป็นเรื่องที่คิดขึ้นเองอย่างสนุกสนาน น้องๆสามารถลองนำรูปทรง
อย่างอื่นๆและเส้นต่างๆมาสร้างการ์ตูนช่องที่มีเรื่องราวได้หลากหลาย
 หากน้องท่านใดมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มการ์ตูนช่อง
เป็นหกช่อง,แปดช่องหรือมากกว่านั้นก็ได้นะค่ะและทีสำคัญสุดๆเลย
น้องอย่าลืมนำไปประยุต์ต่อยอด กับผลงานในแบบฝึกหัดที่น้องเรียน
กันด้วยนะ..

เราสามารถแบ่งช่องได้หลายๆแบบไม่จำเป็น
ที่ช่องต้องเท่ากันทั้งหมดนะวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

สร้างอารมณ์และอิริยาบถด้วยลายเส้นง่ายๆ

   
" ลายเส้นและรูปทรงที่ง่ายๆ
สร้างสรรค์อารมณ์ที่สอดคล้องกับอิริยาบถ "

     
          โดยน้องๆลองนำเส้น และรูปทรงมาสร้างตัวละครให้เกิดอิริยาบทที่สนุกๆได้เรามาทดลอง
ทำกันเลย..!  โดยเริ่มจากตัวละครอย่างง่ายๆ ด้วยรูปร่างทรงกลมกับท่าทางกระโดดโลดเ้ต้นอย่าง  
ดีใจที่ได้ของขวัญ โดยให้น้องๆวาดรูปร่างทรงกลม ขึ้นมาหนึ่งวง ประมาณกลางหน้ากระดาษ และ
ใส่สีหน้าอารมณ์ด้วยรูปร่างวงรี (ทำเป็นลูกตา2ลูก )เสร็จแล้วให้วาดรูปร่างครึ่งวงกลม ทำเป็นปาก 
( วาดใหญ่หน่อยนะเพื่อจะได้แสดงถึงความดีใจมากๆ) เมื่อวาดเสร็จแล้วให้นำ เส้นนอน เส้นตรง 
เส้นโค้งและเส้นเฉียง มาสร้างการเคลื่อนไหวให้น้องๆวาดเส้นนอนแทนเส้นพื้นห่างจากฐานรูปร่าง
ทรงกลม ประมาณ 2-3 นิ้ว ( กะด้วยสายตา ) จากนั้นนำเส้นตรงมาวาดข้างๆรูปร่างทรงกลม  และ
นำเส้นเฉียงซ้ายมาวาดให้ต่อจาก เส้นตรง ทางซ้ายมือติดกับเส้นพื้นส่วนเส้นเฉียงขวา   ก็ทำแบบ
เดียวกันเสร็จแล้วก็นำเส้นโค้ง มาวาดครอบๆรูปร่างทรงกลม   เท่านี้..น้องๆก็จะได้ตัวละครที่แสดง
อารมณ์ พร้อมกับอิริยาบถอย่างง่ายๆ น้องๆลองนำรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆมาทดลองสร้างแบบเดียว
กันให้เกิดความชำนาญและ อย่าลืมทดลองเปลี่ยนอารมณ์ กับอิริยาบถเป็นแบบอื่นๆด้วยนะ..


               

                
             -  เมื่อน้องๆฝึกจนซึมซับกับวิธีการสร้างอารมณ์และอิริยาบถ
                แล้วน้องๆก็ลองนำไปประยุกต์ต่อยอด ในผลงานที่น้เรียนอยู่ได้จ้าวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เทคนิคง่ายๆของการระบายสีเจอะกระดาษ


    


  เทคนิคการระบายสีอย่างง่าย

        รวดเร็ว และสนุก ง่ายๆด้วยวิธีการตัดเจอะ
เพียงแค่ระบายสีเดียวแต่สามารถเกิดแสงเงาได้..!

ตัดกระดาษหรือเจอะด้วยคัตเตอร์เป็นรูปทรงตามใจชอบ
ด้วยรูปทรงอย่างง่าย ( เพราะจะได้ตัดง่ายสำหรับน้องเพิ่งรองทำ )
เมื่อชำนาญแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นรูปทรงอื่นที่ยากขึ้นตามความถนัด
เมื่อทำได้แล้วควรลองหลายๆแบบได้ค่ะ เช่น ท้องฟ้า น้ำทะเล สัตว์ป่า เป็นต้น

แบบตัวอย่างการทำง่ายๆ

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นำพื้นปูนมาวาดรูป

วิธีการนำเอาวัตถุมาเป็น
อุปกรณ์ในการวาดภาพ
ระบายสี                   

                           เป็นการประหยัดเวลา
ในการทำงานเกี่ยวกับศิลปะ ที่ต้องการ
ความรวดเร็วและสมจริง      เราจะมาดู
วิธีการวาดภาพบนพื้นผิวที่มีความ
คลุคละกัน เช่นผนังห้อง, พื้นปูน, หรือแผ่น
อะไรก็ได้ที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบ

วันนี้ครูจะเสนอพื้นปูนที่เราเห็นกันบ่อยๆ ที่หน้าGlobal art นั่นเองค่ะ


        คุณสมบัติทำมาจากอิฐและปูนต่างๆทำให้มี
พื้นผิวที่หยาบ คลุคละ เหมาะกับการนำมาวาดรูป
เป็นอย่างมาก


ตัวอย่างวิธีการวาดก้อนหินที่เกิด
ความคลุคละสมจริงและรวดเร็ว
ง่ายมากๆๆๆๆ..

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แบบสัญลักษณ์ตกแต่งการ์ตูน

                                                          


สัญลักษณ์เพื่อใช้ในการตกแต่งภาพการ์ตูน แบบสัญลักษณ์ต่างๆนี้ มีเพื่อใช้เป็นการเสริมความรู้สึกของภาพ
ในด้านอารมณ์ของตัวละครและอากัปกิริยาเพื่อทำให้ภาพเกิด
ความรู้สึกร่วมไปกับเนื้อหาของภาพสามารถรับรู้และเข้าใจได้
ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในภาพได้ง่ายขึ้น น้องๆลองนำตัวอย่างจากด้านล่างนี้ไปปรับใช้กับ
ภาพของน้องได้ค่ะ


ตัวอย่าง สัญลักษณ์ต่างๆตัวอย่างการนำสัญลักษณ์มาใช้วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

มารู้จักอุปกรณ์วาดการ์ตูนกันเถอะ

         อุปกรณ์ที่ใช้วาดการ์ตูน
   
      โดยทั่วไปจะใช้ ดินสอ EE,ปากกาหมึกซึม
,และพู่กันเทคนิคการเขียนการ์ตูน มีอยู่หลาย
อย่างด้วยกันแล้วแต่ว่าน้องๆจะถนัดแบบไหน
ต้องการนำเสนอในรูปแบบใดความอยากง่าย
ในการเขียนภาพและความสวยงามของภาพก็
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ในการวาดด้วยเหมือนกัน
       ครูจึงจะขออธิบายเทคนิคการเขียนภาพ
การ์ตูนด้วยอุปกรณ์ 3ชนิดด้วยกัน คือ ดินสอEE ปากกาหมึกซึม และพู่กัน


1.  การเขียนภาพการ์ตูนด้วยดินสอ EE

        ดินสอ EE เป็นดินสอที่มีน้ำหนักความเข้มสูงสุดในการไล่น้ำหนัก
ภาพ เราสามารถระบายน้ำหนักได้ดั่งใจ ภาพที่ออกมาจะมีความอ่อน
นุ่มและหนักแน่นตามที่เราต้องการสื่ออารมณ์ของภาพอีกทั้งยัง
สามารถผลิตผลงานออกมาได้ฉับไวหากน้องๆคนไหนวาดเก่งๆบอก
ได้เลยว่าเขียนสนุกเขียนแล้วมันมาก2. การเขียนการ์ตูนด้วยปากกาหมึกซึม

       ปากกาหมึกซึม เป็นปากกาที่มีน้ำหนักไหลออกมาสม่ำเสมอกัน
โดยตลอด เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไล่น้ำหนักให้มีความอ่อนนุ่ม
เหมือนกับดินสอได้เลย ทางเดียวที่ทำได้ในการไล่น้ำหนักอ่อนแก่
คือ การใช้ลายเส้นแบบการสานเส้น หรือที่เราเรียกว่าเส้นไขว้ก็ได้
หรือเราจะใช้ลวดลายของเส้นนำสายตาให้ดูว่าวัตถุชิ้นนั้นมีความ
โค้งกลม เช่น รอบศีรษะ ปลายจมูก โหนกแก้ม นิ้วต่างๆก็ได้


3. การเขียนภาพการ์ตูนด้วยพู่กัน

         การเขียนภาพการ์ตูนด้วยพู่กันนั้น ภาพที่ออกมานั้นจะดูได้แค่ลายเส้น
 ไม่สามารถทำน้ำหนักอ่อนแก่ได้ ความสวยจึงอยู่ที่เส้นที่มีความหนา-บาง
ไม่เท่ากัน และภาพที่ออกมามีความหนักแน่น ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการตัดกัน
ระหว่างขาวกับดำ
         การเขียนภาพในลักษณะนี้ เราจะต้องรู้จักการปล่อยวาง หมายถึงเรา
จะต้องรู้จักการใช้เส้นให้เป็นว่าเส้นใดควรเอาไว้ เส้นใดควรตัดออก เส้นมาก
ไปก็ดูเลอะน้อยไปก็ดูไม่ออก ส่วนที่เป็นน้ำหนักสว่างก็ใช้เส้นที่มีน้ำหนักบาง
 ส่วนใดที่เป็นน้ำหนักเงาก็เน้นน้ำหนักเส้นให้หนาขึ้น

                             แบบตัวอย่างภาพที่ทำด้วยอุปกรณ์ต่างๆ

                                                         ตัวอย่างทำด้วยดินสอ EE


ตัวย่างการทำด้วยปากกาหมึกซึม


 ตัวอย่างการทำด้วยพู่กัน