วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มุมมองสร้างเสน่ห์

มุมมองสร้างเสน่ห์

คือ มุมต่ำและมุมสูงนั่นเอง หลักวิธีการวาดแบบนี้จะทำให้
ภาพของน้องๆมีเสน่ห์และมีมุมมองที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น
ซึ่งภาพที่เราพบเห็นได้โดยทั่วๆไปจะวาดในแบบ
"มุมมองแบบตาคนมอง" คือ การมองในระดับสายตาคน
มองปกติ แต่ถ้าต้องการให้ภาพของเราดูน่าสนใจและแปลกตา
ก็ต้องวาดในมุมมองที่แตกต่างจากสายตาคนปกติทั่วไป
เขามองกัน นั่นก็คือ ต้องวาดใน "มุมมองแบบตานกมอง"
และ "มุมมองแบบตามดมอง"


มองตัวอย่างตามลูกศร

- มุมมองแบบตานกมอง
คือ การมองจากที่สูง
ลงมาที่ต่ำ
- มุมมองแบบตามดมอง
คือ การมองจากที่ต่ำ
ขึ้นสู่ที่สูง
- มุมมองแบบตาคนมอง
คือ การมองระดับ
สายตาคนมอง

วิธีการวาดในแบบมุมต่ำและมุมสูง

1. ร่างโครงสร้างคร่าวๆ โดยการขึ้นในลักษณะรูปทรงเรขาคณิต เช่น
สี่เหลี่ยม เป็นต้น
2. แบ่งสัดส่วนโดยยึดจุดกึ่งกลางเป็นหลัก
3. วาดตัวละครตามสัดส่วนที่ร่างโดยคำนึงถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ให้มีขนาด
ที่ใหญ่แล้วไล่ขนาดให้เล็กลงตามลำดับ


แบบตัวอย่างการแบ่งช่องมุมต่ำ (มองจากล่างขึ้นบน) โดยเน้นหัวจะ
เล็กลงกว่าปกติ หรือเล็กกว่าขนาดของเท้า


แบบตัวอย่างการแบ่งช่อง
มุมสูง (มองจากบนลงล่าง) โดย
เน้นหัวจะใหญ่ขึ้นกว่าปกติหรือ
ใหญ่กว่าเท้าดังเช่นภาพนี้ เท้าข้างซ้ายจะมีขนาดเล็กเพราะอยู่ไกลตา
ส่วนเท้าข้างขวาจะมีขนาดใหญ่เพราะอยู่ใกล้ตา
น้องๆ จะต้องจำไว้ว่ามุมมองแบบมดมองเท้าจะมีขนาดใหญ่
เพราะอยู่ใกล้ตา สัดส่วนต่างๆ จะมีเรียวเล็กลงไปหาส่วนที่
อยู่ไกลตา คือ ศรีษะ
ถ้าในกรณีภาพการ์ตูนที่ต้องหัวโต
ถ้าวาดในมุมมองแบบตามดมอง
หัวจะยังมีขนาดใหญ่กว่าร่างกาย
เหมือนเดิมน๊ะ
ภาพนี้มือของตัวการ์ตูนจะยื่นยาวออกมาซึ่งอยู่ใกล้ตาเรา
ควรจะมีขนาดใหญ่ที่สุด

คุณกุ๊กภาพนี้จะไม่เห็นส่วนของเท้าหรือเห็นเพียงเล็กน้อยเพราะเรา

จินตนาการว่านกอยู่บริเวณด้านบนพอดีจึงเห็นส่วนของพุงและหัวเป็นส่วนมากตัวอย่างภาพมุมสูง
1 ความคิดเห็น:

ปรัชญา นุตตโยธิน กล่าวว่า...

ผมตามหาคนสอนเรื่องการรูปมุมสูงมานานแย้ว ขอบคุนมากนะคับ

แสดงความคิดเห็น