วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ฝึกทักษะการวาดอวัยวะของใบหน้า

เราลองมาฝึกฝนการวาดอวัยวะส่วนต่างๆของใบหน้ากัน..!

ส่วนต่างๆของใบหน้าที่สำคัญซึ่งได้แก่ ดวงตา จมูก
ปาก และใบหู ต่างก็เป็นหลักและหัวใจที่สำคัญใน
การวาดใบหน้าคน

การวาดโครงสร้างใบหน้า ควรร่างเส้นแกนของใบหน้า
ก่อน คือ ต้องลากเส้นวงกลมแบ่งวงกลมด้วยเส้น A
แล้วลากเส้น B ตัด กับเส้น A ผ่ากลางวงกลมเป็นเส้นแกน
( คล้ายๆเครื่องหมายบวก + )

แบ่งเส้นแกนออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

- ส่วนที่ 1 กำหนดส่วนศรีษะถึงคิ้ว
- ส่วนที่ 2 กำหนดเป็นส่วนคิ้วถึงปลายจมูก
- ส่วนที่ 3 แบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกัน
คือ ส่วนที่ 3.1 กำหนดเป็นปลายจมูกถึงริมฝีปาก
ส่วนที่ 3.2 กำหนดเป็นริมฝีปากถึงปลายคาง แล้วลากเส้นรอบนอกแล้ว
เก็บรายละเอียดของน้ำหนักแสงเงาให้ถูกต้องคะ

- ลักษณะเด่นในการวาดดวงตา
ควรมีความแวววาวของดวงตาและความใสทำให้เกิดชีวิตชีวา

ภาพตัวอย่างการวาดดวงตา

- ลักษณะการวาดปาก
เด่นควรเป็นที่ความมันวาวของปากและริ้วรอยของริมฝีปากภาพตัวอย่างของปาก- ลักษณะการวาดใบหู
ควรมีความโค้งเว้าที่สมสัดส่วนและความตื้นลึกของร่องหูไม่ดูแบนจนเกินไป
ภาพตัวอย่างของใบหู- ลักษณะเด่นของการวาดจมูก
ต้องมีความคมสันและมีปีกของจมูกกางออกไม่เหมือนกันของแต่ละคน

- ต้องมีส่วนเว้วส่วนโค้งสูงต่ำของ
สันจมูก
- มีปีกของจมูกที่ไล่ระดับลงมา
- ความมันวาวของส่วนที่โดนแสง
มากจนถึงเงาตก กระทบของ
ส่วนด้านล่าง


วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พื้นฐานของเส้น และแสงเงา

ในปัจจุบันศิลปะได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ
จิตกรรม,ประติมากรรม,สถาปัตยกรรม และการออกแบบดีไซน์
ศิลปะทุกสาขาที่กล่าวมาถ้าเราไม่มีพื้นฐานการวาดเส้นมาก่อนหรือวาดเส้นไม่ดีนั้น
งานศิลปะที่เราได้สร้างสรรค์ก็จะไม่มีความสวยงาม และไม่ได้สัดส่วนถูกต้องเพราะศิลปะ
ทุกสาขาต้องอาศัยการร่างเส้นก่อนทั้งนั้น วันนี้จึงอยากเสนอเรื่องของพื้นฐานการวาดเส้น
มาฝากน้องๆอาจจะได้ความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการวาดเส้นนะจ๊ะ..!

การวาดเส้น ( Drawing ) คือ การเขียนเส้นด้วยวัสดุต่างๆ แบบง่ายๆและ
รวดเร็ว มีลักษณะเป็นเส้นเพื่อสื่อความหมายทางด้านความคิด และจินตนาการของมนุษย์ในพื้นฐานของศิลปะในแต่ละแขนง เช่น
ในด้านจิตรกรรม,ประติมากรรม,และสถาปัตยกรรม การวาดเส้นจึงมีความสำคัญมากในงานศิลปะ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้น
1. ดินสอดำ Graphite สำหรับวาดเส้นใครใช้ 5B จนถึง EE ขนาดต่ำกว่านี้จะทำให้ภาพเกิดความมันเลื่อม
สะท้อนทำให้ภาพดูไม่ชัดเจน
2. ปากกาหมึกซึม
มีปลายแหลมเป็นโลหะแบ่งเป็นชนิดบรรจุหมึกในตัวและใช้จุ่มกับหมึก
3. ปากกาหมึกแห้ง สะดวกในการใช้งาน ขนาดเส้นเท่ากันตลอดเหมาะสำหรับวาดภาพเล็ก
4. คาร์บอน ( ดินสอถ่าน ) คุณสมบัติเช่นเดียวกับ เกรยอง และชาโคลเพียงแต่เป็นรูปแบบดินสอ
5. แท่งถ่าน มี 2 ประเภท คือ 1. เกรยอง ( conte crayon ) 2. ชาโคล ( charcoal )
6. กระดานสำหรับรองวาด จะมีขนาดประมาณ 14X61 ซม. จะเท่ากับกระดาษขนาด A2
7. กระดาษสำหรับวาด ควรใช้กระดาษอาร์การ์ด เพราะเนื้อกระดาษไม่มีขุยสามารถลบได้หลายครั้ง
8. ยางลบ ควรใช้ชนิดอ่อนเพราะจะได้ไม่ทำลายกระดาษมาก
9. มีดคัตเตอร์และกระดาษทราย ใช้ในการเหลาดินสอ กระดาษทรายใช้ฝนให้ปลายดินสอมีความแหลมมากๆ
การใช้ดินสอวัดสัดส่วน
สัดส่วนเป็นสิ่งสำคัญมากในการวาดรูป หากวัดสัดส่วนไม่ชำนาญผลก็จะทำให้รูปที่วาดออกมาผิดเพี้ยนได้การวัดสัดส่วน
สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นั้นมีวิธีง่ายๆ ในการวัดโดย ใช้ดินสอ สายตา มือ วัดขนาด ให้ได้ระดับความกว้าง ความยาว ความสูง
หัดวัดจนชำนาญ

วิธีการวัดสัดส่วน
1. จับดินสอที่ใช้เขียนรูปยื่นออกไปให้สุด ตั้งฉากหรือขนานกับพื้น
2. ใช้นิ้วหัวแม่มือเลื่อนขึ้นเลื่อนลง เพื่อวัดขนาดรูปทรงที่จะวาดวัดความสูง ความกว้าง ความยาว แล้วเทียบกับขนาดกับรูปทรงใกล้เคียง
3. นำขนาดสัดส่วนที่วัดมาเทียบลงบนกระดาษ อาจจะย่อหรือขยายจากแบบจริง แต่ต้องให้ได้ขนาดสัดส่วนตามการวัด ฝึกหัดให้ชำนาญ
และแม่นยำ จนสามารถใช้สายตาวัดขนาดได้
แบบเส้นต่างๆ
ก่อนลงมือเขียนรูปขั้นตอนแรกให้หัดเขียนเส้นตรง เส้นนอน เส้นเฉียง จากซ้ายไปขวา จากขวาไปซ้าย ซ้ำๆกันให้คล่องมือ หลังจากนั้นก็ให้
หัดแรเงาโดยใช้เส้นต่างๆ ให้คล่องทั้งเฉียงขึ้นเฉียงลง


การขึ้นโครงสร้างด้วยเส้นแกน
- เส้นแกน
เส้นเป็นแกนของทุกสิ่งบนโลกทั้งมีชีวิติและไม่มีชีวิต ถ้าจับเส้นแกนได้ก้เท่ากับว่าน้องๆจะสามารถเขียนภาพได้ดี และรวดเร็ว
เส้นแกนเป็นฐานการขึ้นโครงของหุ่นทุกแบบ
- เส้นรอบนอก ( outline )
เป็นเส้นรอบนอกของเส้นแกนใช้เพื่อกำหนดรูปทรงของวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่จะวาด
น้ำหนักแสงเงา
น้ำหนักแสงเงาเกิดจากแสงที่ไปกระทบกับวัตถุในระดับต่างๆกัน ทำให้วัตถุดูเป็นมิติ
น้องๆรู้จักลักษณะของแสงกันบ้างหรือยัง..!
มนุษย์สามารถมองเห็นได้ก็เพราะมีแสง เมื่อแสงกระทบไปสู่สิ่งของแล้วกระทบเข้าที่ตาและถ่ายทอดไปที่สมอง
ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ และสะท้อนจากวัดถุมีค่าความเข้มอ่อนแตกต่างกัน ตามลำดับ เราเรียกลำดับแสงเงานี้ว่า น้ำหนัก
ลักษณะของแสงเงา
1. แสงสว่างที่สุด HIGHLIGHT เป็นส่วนที่ได้รับแสงโดยตรง มีความสว่างมาก
2. แสงสว่าง LIGHT อยู่ในส่วนอิทธิพลของแสง มีน้ำหนักเทา
3. เงา SHADOW เป็นส่วนอยู่ตรงที่ได้รับแสงน้อยมาก มีน้ำหนักเกือบดำ
4. เงามืด CORE OF SHADOW เป็นส่วนที่ไม่ได้รับแสงเลย
5. เงาสะท้อน REFLELECED LIGHT เป็นส่วนที่ไม่ได้รับแสงโดยตรง แต่เป็นการสะท้อนกลับจากวัตถุ
ใกล้เคียง
6. เงาตกทอด CAST SHADOW เป็นบริเวณที่เงาของวัตถุตกทอดไปตามพื้น


วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วาดน้องหมากันมั้ยยยย..!


ใครรู้บ้างว่าวาดน้องหมาควรเริ่มอย่างไร..?
การวาดน้องหมาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
สำหรับน้องแล้วค่ะ เพียงแค่เรานำเอกลักษณ์ของ
น้องหมาเช่น สีหน้าอารมณ์ ท่าทาง และที่สำคัญ
นั้นคือแววตาที่ดูมีชีวิตชีวาแวววาวใสปิ้ง..มาปรับใช้
เทคนิคการวาดนั้นไม่ต้องไปยึดติดกับความ
เหมือนจริงมากเกินไป เพราะจะทำให้เราเกร็งซะจน
วาดไม่ออกเลยทีเดียว ดังนั้นเราควรปลดปล่อยไป
ตามอารมณ์ที่ต้องการเท่านั้นก็พอ แต่เราแค่นำจุดเด่น
ในส่วนนั้นๆมาถ่ายทอดให้เหมาะสมก็เพียงพอ
แบบตัวอย่างอารมณ์กิริยาท่าทางต่างๆของสุนัข
น้องๆควรฝึกฝนการขึ้นโครงสร้างก่อนทุกครั้ง..เพื่อขนาดและสัดส่วนที่ถูกต้อง
เมื่อทำบ่อยๆจะชำนาญไปเองและไม่ต้องวาดโครงสร้างอีกต่อไปเมื่อคุ้นเคยแล้ว
ฮาๆๆๆๆ...ใครอยากลองวาดสุนัขตัวนี้กันบ้าง..?


วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ใครอยากวาดภาพช้างเก่งเชิญทางนี้..

การวาดภาพช้างการ์ตูน


ช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่มีการเคลื่อนไหวช้า คอสั้น ขายาวใหญ่ ปลายเท้ามีเล็บเห็นได้ชัดเจน หางยาว จมูกคืองวงยาวเกือบติดพื้นดินในขณะยืนตัวผู้มีงา ตัวเมียและตัวเล็กจะไม่มีงาใบหูใหญ่สะบัดไปมาตลอดเวลา


องค์ประกอบของช้าง คือ


1. ส่วนหัวมีจมูกที่เรียกว่า งวงยาวมีงา(ตัวผู้) ใบหูใหญ่
2. ลำตัวใหญ่มาก หางกลมยาว ตรงปลายมีขนขึ้นนิดหน่อย
3. ส่วนขาใหญ่ ตรงปลายขาเป็นอุ้งเท้ามีเล็บมองเห็นได้ชัด

ลักษณะนิสัยช้าง


ช้างชอบยืน เดิน นั่ง นอน เวลาวิ่งจะม้วนงวงไว้ใบหูจะลู่ไปด้านหลัง ชอบใช้ง่วงจับหักกิ่งไม้และใบไม้เข้าปากกิน ใช้งวงพ่นน้ำเวลาอาบน้ำและเวลากินน้ำ แล้วยังใช้งวงเป็นอาวุธฟาดสิ่งต่างๆร่วมกับงาที่ใช้แทง

- ข้อควรจำ ไม่ว่าจะเขียนรูปสัตว์ชนิดไหนเราควรวางวงกลมเป็นหลัก แล้วสังเกตว่าส่วนไหนยื่นยาวออกมาจนสะดุดนัยน์ตา เราจะร่างส่วนนั้นออกมา จะยาวหรือสั้นเกินความเป็นจริงไม่เป็นไรเพราะเป็นภาพการ์ตูนถือเป็นงานออกแบบชนิดหนึ่ง- ภาพตัวอย่างการขึ้นโครงเป็นรูปวงกลมก่อนวาด

- เมื่อวาดจนชำนาญเราสามารถวาดโดยออกแบบในท่าทางต่างๆเองได้ง่าย

- ท่าทางต่างๆของช้าง
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

สอนวิธีการระบายสีท้องฟ้าเรามาเรียนรู้การทำท้องฟ้าในแบบต่างๆ...


ท้องฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการทำงานของศิลปะ ซึ่งทำให้เราได้ถ่ายทอดอารมณ์และบ่งบอกเรื่องของกาลเวลาต่างๆได้โดยการใช้ท้องฟ้าสื่อสารอารมณ์และสถานะการณ์ต่างๆได้อย่างน่าสนุกสนาน น้องๆหนูๆลองฝึกวาดกันที่บ้านได้อย่างแน่นอน...!วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

วิธีการวาดการ์ตูนหมูน้อยน่ารัก

คราวนี้เรามาดูวิธีการวาดการ์ตูนกันในแบบง่ายๆ...


กันบ้างคะ คุณครูจะยกตัวอย่างการ


วาดการ์ตูนหมูน้อยน่ารักให้ชมกันหนูๆน้องๆ


ก็สามารถวาดกันได้ค่ะ...ลองฝึกฝนกันดูนะ..!


วิธีการวาดการ์ตูนหมูน้อยน่ารักวันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

มาลองกัน......เมื่ออะไรง่ายๆที่เริ่มจากวงกลม

รู้มั้ยคะว่าวงกลมแสนธรรมดาๆ เป็นพื้นฐานของการวาดหลากหลายอย่างคาดไม่ถึง วันนี้จึงอยาก
นำเสนอสัตว์ยอดนิยมของเด็กๆ ด้วยการประกอบของวงกลม 2 วงเท่านั้น

เค
ล็ดไม่ลับวิธีการสอนเด็กวาดรูปอย่างง่าย งานนี้ครูอุ๊คนเก่งขอสาธิตวาดเป็นตัวอย่าง ใครดูแล้วคงคิดไม่ถึง ว่ามันง่ายจริงๆ คุณพ่อ คุณแม่เปิดให้น้องๆเข้ามาดู แล้ววาดตามกันได้เลยนะคะอะไรเอ่ย มาตอนเช้า ค่ำมืดกลับรังนอน


AEK AEE AEK AEK ........ in the morning.


ตัวอะไร เท้้าเป็นพังผืด ปากแบน เจ้าตำนาน.... ขี้เหร่


ลองทดลองดูค่ะ คราวหน้าจะเอาจากสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมมาให้ดูกัน ตามกันเรื่อยๆนะคะ