วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พื้นฐานของเส้น และแสงเงา

ในปัจจุบันศิลปะได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ
จิตกรรม,ประติมากรรม,สถาปัตยกรรม และการออกแบบดีไซน์
ศิลปะทุกสาขาที่กล่าวมาถ้าเราไม่มีพื้นฐานการวาดเส้นมาก่อนหรือวาดเส้นไม่ดีนั้น
งานศิลปะที่เราได้สร้างสรรค์ก็จะไม่มีความสวยงาม และไม่ได้สัดส่วนถูกต้องเพราะศิลปะ
ทุกสาขาต้องอาศัยการร่างเส้นก่อนทั้งนั้น วันนี้จึงอยากเสนอเรื่องของพื้นฐานการวาดเส้น
มาฝากน้องๆอาจจะได้ความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการวาดเส้นนะจ๊ะ..!

การวาดเส้น ( Drawing ) คือ การเขียนเส้นด้วยวัสดุต่างๆ แบบง่ายๆและ
รวดเร็ว มีลักษณะเป็นเส้นเพื่อสื่อความหมายทางด้านความคิด และจินตนาการของมนุษย์ในพื้นฐานของศิลปะในแต่ละแขนง เช่น
ในด้านจิตรกรรม,ประติมากรรม,และสถาปัตยกรรม การวาดเส้นจึงมีความสำคัญมากในงานศิลปะ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้น
1. ดินสอดำ Graphite สำหรับวาดเส้นใครใช้ 5B จนถึง EE ขนาดต่ำกว่านี้จะทำให้ภาพเกิดความมันเลื่อม
สะท้อนทำให้ภาพดูไม่ชัดเจน
2. ปากกาหมึกซึม
มีปลายแหลมเป็นโลหะแบ่งเป็นชนิดบรรจุหมึกในตัวและใช้จุ่มกับหมึก
3. ปากกาหมึกแห้ง สะดวกในการใช้งาน ขนาดเส้นเท่ากันตลอดเหมาะสำหรับวาดภาพเล็ก
4. คาร์บอน ( ดินสอถ่าน ) คุณสมบัติเช่นเดียวกับ เกรยอง และชาโคลเพียงแต่เป็นรูปแบบดินสอ
5. แท่งถ่าน มี 2 ประเภท คือ 1. เกรยอง ( conte crayon ) 2. ชาโคล ( charcoal )
6. กระดานสำหรับรองวาด จะมีขนาดประมาณ 14X61 ซม. จะเท่ากับกระดาษขนาด A2
7. กระดาษสำหรับวาด ควรใช้กระดาษอาร์การ์ด เพราะเนื้อกระดาษไม่มีขุยสามารถลบได้หลายครั้ง
8. ยางลบ ควรใช้ชนิดอ่อนเพราะจะได้ไม่ทำลายกระดาษมาก
9. มีดคัตเตอร์และกระดาษทราย ใช้ในการเหลาดินสอ กระดาษทรายใช้ฝนให้ปลายดินสอมีความแหลมมากๆ
การใช้ดินสอวัดสัดส่วน
สัดส่วนเป็นสิ่งสำคัญมากในการวาดรูป หากวัดสัดส่วนไม่ชำนาญผลก็จะทำให้รูปที่วาดออกมาผิดเพี้ยนได้การวัดสัดส่วน
สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นั้นมีวิธีง่ายๆ ในการวัดโดย ใช้ดินสอ สายตา มือ วัดขนาด ให้ได้ระดับความกว้าง ความยาว ความสูง
หัดวัดจนชำนาญ

วิธีการวัดสัดส่วน
1. จับดินสอที่ใช้เขียนรูปยื่นออกไปให้สุด ตั้งฉากหรือขนานกับพื้น
2. ใช้นิ้วหัวแม่มือเลื่อนขึ้นเลื่อนลง เพื่อวัดขนาดรูปทรงที่จะวาดวัดความสูง ความกว้าง ความยาว แล้วเทียบกับขนาดกับรูปทรงใกล้เคียง
3. นำขนาดสัดส่วนที่วัดมาเทียบลงบนกระดาษ อาจจะย่อหรือขยายจากแบบจริง แต่ต้องให้ได้ขนาดสัดส่วนตามการวัด ฝึกหัดให้ชำนาญ
และแม่นยำ จนสามารถใช้สายตาวัดขนาดได้
แบบเส้นต่างๆ
ก่อนลงมือเขียนรูปขั้นตอนแรกให้หัดเขียนเส้นตรง เส้นนอน เส้นเฉียง จากซ้ายไปขวา จากขวาไปซ้าย ซ้ำๆกันให้คล่องมือ หลังจากนั้นก็ให้
หัดแรเงาโดยใช้เส้นต่างๆ ให้คล่องทั้งเฉียงขึ้นเฉียงลง


การขึ้นโครงสร้างด้วยเส้นแกน
- เส้นแกน
เส้นเป็นแกนของทุกสิ่งบนโลกทั้งมีชีวิติและไม่มีชีวิต ถ้าจับเส้นแกนได้ก้เท่ากับว่าน้องๆจะสามารถเขียนภาพได้ดี และรวดเร็ว
เส้นแกนเป็นฐานการขึ้นโครงของหุ่นทุกแบบ
- เส้นรอบนอก ( outline )
เป็นเส้นรอบนอกของเส้นแกนใช้เพื่อกำหนดรูปทรงของวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่จะวาด
น้ำหนักแสงเงา
น้ำหนักแสงเงาเกิดจากแสงที่ไปกระทบกับวัตถุในระดับต่างๆกัน ทำให้วัตถุดูเป็นมิติ
น้องๆรู้จักลักษณะของแสงกันบ้างหรือยัง..!
มนุษย์สามารถมองเห็นได้ก็เพราะมีแสง เมื่อแสงกระทบไปสู่สิ่งของแล้วกระทบเข้าที่ตาและถ่ายทอดไปที่สมอง
ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ และสะท้อนจากวัดถุมีค่าความเข้มอ่อนแตกต่างกัน ตามลำดับ เราเรียกลำดับแสงเงานี้ว่า น้ำหนัก
ลักษณะของแสงเงา
1. แสงสว่างที่สุด HIGHLIGHT เป็นส่วนที่ได้รับแสงโดยตรง มีความสว่างมาก
2. แสงสว่าง LIGHT อยู่ในส่วนอิทธิพลของแสง มีน้ำหนักเทา
3. เงา SHADOW เป็นส่วนอยู่ตรงที่ได้รับแสงน้อยมาก มีน้ำหนักเกือบดำ
4. เงามืด CORE OF SHADOW เป็นส่วนที่ไม่ได้รับแสงเลย
5. เงาสะท้อน REFLELECED LIGHT เป็นส่วนที่ไม่ได้รับแสงโดยตรง แต่เป็นการสะท้อนกลับจากวัตถุ
ใกล้เคียง
6. เงาตกทอด CAST SHADOW เป็นบริเวณที่เงาของวัตถุตกทอดไปตามพื้น


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น