วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

สร้างอารมณ์และอิริยาบถด้วยลายเส้นง่ายๆ

   
" ลายเส้นและรูปทรงที่ง่ายๆ
สร้างสรรค์อารมณ์ที่สอดคล้องกับอิริยาบถ "

     
          โดยน้องๆลองนำเส้น และรูปทรงมาสร้างตัวละครให้เกิดอิริยาบทที่สนุกๆได้เรามาทดลอง
ทำกันเลย..!  โดยเริ่มจากตัวละครอย่างง่ายๆ ด้วยรูปร่างทรงกลมกับท่าทางกระโดดโลดเ้ต้นอย่าง  
ดีใจที่ได้ของขวัญ โดยให้น้องๆวาดรูปร่างทรงกลม ขึ้นมาหนึ่งวง ประมาณกลางหน้ากระดาษ และ
ใส่สีหน้าอารมณ์ด้วยรูปร่างวงรี (ทำเป็นลูกตา2ลูก )เสร็จแล้วให้วาดรูปร่างครึ่งวงกลม ทำเป็นปาก 
( วาดใหญ่หน่อยนะเพื่อจะได้แสดงถึงความดีใจมากๆ) เมื่อวาดเสร็จแล้วให้นำ เส้นนอน เส้นตรง 
เส้นโค้งและเส้นเฉียง มาสร้างการเคลื่อนไหวให้น้องๆวาดเส้นนอนแทนเส้นพื้นห่างจากฐานรูปร่าง
ทรงกลม ประมาณ 2-3 นิ้ว ( กะด้วยสายตา ) จากนั้นนำเส้นตรงมาวาดข้างๆรูปร่างทรงกลม  และ
นำเส้นเฉียงซ้ายมาวาดให้ต่อจาก เส้นตรง ทางซ้ายมือติดกับเส้นพื้นส่วนเส้นเฉียงขวา   ก็ทำแบบ
เดียวกันเสร็จแล้วก็นำเส้นโค้ง มาวาดครอบๆรูปร่างทรงกลม   เท่านี้..น้องๆก็จะได้ตัวละครที่แสดง
อารมณ์ พร้อมกับอิริยาบถอย่างง่ายๆ น้องๆลองนำรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆมาทดลองสร้างแบบเดียว
กันให้เกิดความชำนาญและ อย่าลืมทดลองเปลี่ยนอารมณ์ กับอิริยาบถเป็นแบบอื่นๆด้วยนะ..


               

                
             -  เมื่อน้องๆฝึกจนซึมซับกับวิธีการสร้างอารมณ์และอิริยาบถ
                แล้วน้องๆก็ลองนำไปประยุกต์ต่อยอด ในผลงานที่น้เรียนอยู่ได้จ้า0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น